Adres:

Historisch-Technisches Museum Peenemünde GmbH
Im Kraftwerk
17449 Peenemünde
GERMANY

Telefon: +49 38371 505 0
Telefax: +49 38371 505 111
E-mail: htm@peenemuende.de
Internet: www.peenemuende.de

Prezes: Michael Gericke

Sąd prowadzący rejestr: Sąd rejonowy Stralsund
Numer rejestru: HRB 7850
Numer identyfikacyjny podatku obrotowego zgodnie z paragrafem 27a
ustawy o podatku obrotowym: DE268527977

Za treść odpowiada, zgodnie z paragrafem 10 ustępu 3 MDStV:
Michael Gericke (adres, jak wyżej)

Zdjęcia:
Martin Kaule
Geert Maciejewski
Archiv HTM Peenemünde

Uwaga dotycząca odpowiedzialności cywilnej: Pomimo stałej kontroli treści nie przejmujemy odpowiedzialności cywilnej za treść zewnętrznych linków. Za treść tych linków odpowiedzialność ponoszą wyłącznie ich oferenci i prowadzący te strony.