Oferujemy ok. 90-minutowe zwiedzanie z przewodnikiem, podczas którego omawiamy tematykę poruszaną w muzeum. Obowiązuje uprzednia rejestracja. Muzeum jest miejscem kształcenia współpracującym z instytucjami zajmującymi się kształceniem osób dorosłych. Na życzenie organizuje indywidualne zajęcia, takie jak warsztaty, seminaria czy wykłady.

W ramach zajęć uniwersyteckich można korzystać z muzealnych zbiorów dokumentów, zdjęć i przedmiotów jako źródeł badawczych.