Muzeum zachowuje, bada i udostępnia materiały historyczne dotyczące Zakładów Doświadczalnych Peenemünde oraz programu zbrojeniowego, w ramach którego wybudowano to wielkie centrum badań militarnych. Historię tę najłatwiej zrozumieć właśnie tutaj, gdzie wciąż stoją budynki będące jej świadkami.

Na przykładzie Peenemünde można w dużej mierze wytłumaczyć społeczne i kulturowe struktury, dzięki którym zrozumieć można też cały fenomen narodowego socjalizmu, a które nie dotyczą tylko jego, lecz wszystkich współczesnych społeczeństw. Dlatego w muzeum poruszane są tematy, jakimi środkami III Rzesza prowadziła swoją wojnę nastawioną na zajęcie i zniszczenie innych państw, jaką dynamikę miał XX-wieczny przemysł zbrojeniowy, jakie znaczenie ma we współczesnych społeczeństwach postęp technologiczny, jak zmienia się krajobraz naturalny wykorzystywany do celów przemysłowych i jak szybko natura odbija tereny, które utraciła.