Muzeum stanowi miejsce pozaszkolnych zajęć lekcyjnych. Odbywają się tu wycieczki klasowe i wędrówki, a także krajowe i międzynarodowe spotkania uczniów z różnych szkół. Zgodnie ze swoją misją edukacyjną muzeum oferuje różnorodne zajęcia, dzięki którym uczniowie wprowadzeni zostają w historię Zakładów Doświadczalnych w Peenemünde oraz nazistowskiego programu zbrojeniowego mającego na celu produkcję innowacyjnej broni dalekiego zasięgu, zgłębiają istotne tematy w tym zakresie i dyskutują o nich.

Oferta dydaktyczna obejmuje wszystkie poziomy nauczania, różne przedmioty i stopnie zaznajomienia z tematem. Istnieje możliwość rezerwacji wycieczek z przewodnikiem oraz warsztatów dotyczących głównej tematyki muzeum, które można rozszerzyć o zajęcia dodatkowe.

Zwiedzanie z przewodnikiem

Podczas trwającego ok. 90 minut zwiedzania przewodnik porusza tematykę związaną z muzeum. Uwzględniana jest wiedza na poziomie od 2 klasy szkoły podstawowej do ok. 13. roku kształcenia (niemiecka Sekundarstufe II).

Możliwy jest też dostęp do wystaw specjalnych, do magazynów i warsztatu konserwatorskiego, można też dotknąć używanych w nim materiałów.

Jeśli wycieczka liczy ponad 30 uczestników, zalecamy złożenie rezerwacji na dwie odrębne grupy.

Zajęcia dydaktyczne w formie warsztatów

Uczniowie badają teren muzeum samodzielnie, ale zgodnie z instrukcjami muzealnego personelu dydaktycznego. Zajęcia trwają ok. 3 godzin i dostarczają istotnej wiedzy z punktu widzenia programu nauczania.

Oferta obejmuje wspólne wprowadzenie, wykonywanie zadań indywidualnie, w parach lub grupkach, a następnie wspólne omówienie i prezentację wyników oraz dyskusję, która ma na celu postawienie tez końcowych. U podstaw każdych zajęć leżą cele szczegółowe dostosowane do modelu kompetencyjnego uczniów.

Dyskusja na zakończenie zajęć dotyczy tematyki poruszanej na wystawach. W oderwaniu od kontekstu historycznego odbywa się rozmowa, czy dotyczą one współczesnego społeczeństwa. Odniesienie do teraźniejszości obecne jest również w ofercie opcjonalnej, która dotyczy badania pozostałości amunicji i rynsztunku na przykładzie znalezisk historycznych z Peenemünde. Dzięki zbiorowi znajdującemu się w sali seminaryjnej lub magazynie muzealnym uczniowie mają okazję dotknąć zachowanych materiałów.

Zajęcia uzupełniające

Oprócz ofert wprowadzających lub w przypadku ponownej wizyty muzeum oferuje różnorodne możliwości dogłębnej nauki, które można omówić i uzgodnić indywidualnie.

W myśl nauczania nastawionego na badanie uczniowie mają możliwość wykorzystywania zbiorów dokumentów, obrazów i przedmiotów, mogą samodzielnie rozwiązywać zadania i prezentować wyniki swojej pracy np. w formie małej wystawy. Uczniowie pracują indywidualnie bądź w grupkach, a na końcu wspólnie przedstawiają wyniki swojej pracy. Odpowiednie materiały są do dyspozycji uczniów.

Podczas zwiedzania krajobrazu zabytków uczniowie poznają autentyczne tereny Zakładów Doświadczalnych Peenemünde, aktywnie i bezpośrednio doświadczając historii. Do dyspozycji gości muzeum jest też pewna ograniczona liczba rowerów do wypożyczenia.

Zapisy

Ze względu na duże zainteresowanie muzealnymi zajęciami edukacyjnymi zalecamy dokonanie rezerwacji z pewnym wyprzedzeniem. Muzealny personel dydaktyczny chętnie doradzi i odpowie na pytania dotyczące treści zajęć.

Wycieczki klasowe dofinansowywane są przez kraj związkowy Meklemburgię-Pomorze Przednie w ramach programu nauczania pozaszkolnego. Więcej informacji można znaleźć tutaj: