Zewnętrzni użytkownicy mogą uzyskać wgląd w zasoby archiwalne muzeum. Konieczna jest uprzednia rejestracja. Wiele materiałów archiwum muzealnego to unikaty, których nie można zastąpić w razie zguby czy uszkodzenia, a które pracownicy dawnych wojskowych i lotniczych Zakładów Doświadczalnych Peenemünde przekazali Muzeum Historyczno-Technicznemu Peenemünde bądź osobom prześladowanym przez reżim nazistowski czy też ich krewnym lub innym osobom prywatnym.

Z materiałami znajdującymi się w archiwum należy obchodzić się z zachowaniem należytej ostrożności, dzięki czemu korzystać z nich będą mogły również następne pokolenia. Archiwum i jego użytkownicy są ponadto zobowiązani do respektowania praw autorskich, osobistych itp. osób trzecich. Obie kwestie zawarte są w regulaminie korzystania z archiwum.

W celu przygotowania się do korzystania z archiwum lub otrzymania informacji w formie pisemnej, mogą Państwo skierować do archiwum nieformalne zapytanie. Muszą być w nim zawarte przedmiot i cel zapytania. Można je kierować do nas pocztą tradycyjną, faksem lub pocztą elektroniczną.

Ze względów prawnych zostaną Państwo następnie poproszeni o wypełnienie, podpisanie i odesłanie formalnego wniosku o korzystanie z archiwum („Benutzungsantrag“). Oczywiście mogą Państwo pobrać wniosek i wypełnić go od razu. W takim wypadku mogą Państwo wysłać wniosek pocztą tradycyjną, faksem lub zeskanować i załączyć do wiadomości mailowej. Prosimy wówczas o dołączenie notatki, w której zawarte będą dane dotyczące Państwa prośby. Przesłanie samego wniosku o korzystanie z archiwum nie stanowi wystarczającej podstawy do rozpatrzenia Państwa prośby.

Podpisanie wniosku o korzystanie z archiwum jest jednoznaczne z zobowiązaniem się do przestrzegania regulaminu korzystania z archiwum oraz regulaminu opłat. Czynności badawcze przeprowadzone na Państwa wniosek przez archiwum wiążą się zazwyczaj z opłatami (por. Regulamin opłat archiwum Muzeum Historyczno-Technicznego Peenemünde).