Na życzenie organizowane są praktyki studenckie, przygotowawcze i uczniowskie w różnych obszarach działalności muzeum. Nasze muzeum współpracuje z niemieckim stowarzyszeniem Internationale Jugendgemeinschaftsdienste (ijgd) oraz Jugendbauhütte Stralsund/Szczecin niemieckiej Fundacji Ochrony Zabytków.