Na życzenie organizowane są praktyki studenckie, przygotowawcze i uczniowskie w różnych obszarach działalności muzeum. Warsztat konserwatorski oferuje roczne praktyki w zakresie konserwacji zabytków, które przygotowują do studiów wyższych lub kształcenia zawodowego. Roczne praktyki są honorowane jako praktyki wstępne na kierunku konserwacja i restauracja zabytków (wydziały: techniczne dobra kultury, metalurgia, rękodzieło artystyczne). Nasze muzeum współpracuje z niemieckim stowarzyszeniem Internationale Jugendgemeinschaftsdienste (ijgd) oraz Jugendbauhütte Stralsund/Szczecin niemieckiej Fundacji Ochrony Zabytków.