24 lutego 2016 r. po prawie dwuletnich przygotowaniach Muzeum Historyczno-Techniczne Peenemünde złożyło wniosek o udział w unijnym programie Europa dla obywateli, łączącym 11 europejskich partnerów projektowych zajmujących się tematyką pierwszej i drugiej wojny światowej. Poniżej można obejrzeć krótką wiadomość wideo skierowaną do wszystkich parterów i zainteresowanych:

Celem projektu jest pielęgnowanie pamięci historycznej dzięki połączeniu inicjatyw poszczególnych krajów. Różne instytucje oświatowe oraz szkoły z czterech krajów europejskich będą w przyszłości współpracować w ramach międzynarodowego spotkania młodzieży w miejscach o wartości historycznej związanych z pierwszą i drugą wojną światową.

W dniu 9 grudnia 2019 r. Uruchomiona została strona internetowa projektu www.grenzgeschichten-lernorte.jimdo.com. Tutaj znajdziesz wszystkie informacje na temat projektu oraz wirtualny zestaw do nauki z filmami, zdjęciami i dokumentami, który jest teraz dostępny dla wszystkich szkół i obywateli w całej Europie.

W projekcie biorą udział:
Niemcy
 • Szkoła im. Heinricha Heinego w Karlshagen
 • Gimnazjum im. Philippa Ottona Rungego w Wolgast
 • Europäische Gesamtschule Insel Usedom
 • Jugendbegegnungs- und Bildungsstätte w Golm
 • Muzeum Historyczno-Techniczne Peenemünde
Polska
 • Liceum w Świnoujściu
 • Muzeum Powstania Warszawskiego
 • Muzeum Stutthof w Sztutowie
Belgia
 • Cesar-Franck-Athenäum w Kelmis
 • Autonome Hochschule/GrenzGeschichte DG w Kelmis
Francja
 • Alfred Kastler-College w Merville-Franceville
Międzynarodowe Obozy Letnie

W ramach międzynarodowych spotkań młodzieży od 1999 r. w Muzeum w Peenemünde obywają się międzynarodowe projekty młodzieżowe. Przeprowadzane są we współpracy ze stowarzyszeniem Północnoniemiecka Młodzież na Rzecz Wspólnoty Międzynarodowej (Norddeutsche Jugend im internationalen Gemeinschaftsdienst). Młodzież z całego świata zajmuje się przede wszystkim krajobrazem zabytków w Peenemünde, a swoim świadomym zaangażowaniem w tematykę historyczną dają wyraz wzajemnemu zrozumieniu, tolerancji i współpracy.