Na terenie muzeum znajduje się naukowy księgozbiór podręczny, którego zasoby stanowią podstawę wewnętrznych i zewnętrznych badań. Zbiory biblioteczne obejmują obecnie ponad 3 100 książek i ok. 2 000 gazet i czasopism dotyczących historii Peenemünde, rozwoju lotnictwa i astronautyki oraz innych tematów ważnych z puntu widzenia działalności muzeum. Obecnie nie jest jeszcze dostępna opcja samodzielnego przeszukiwania online.

Biblioteka ma charakter księgozbioru podręcznego, co oznacza, że z książek korzystać można jedynie na terenie muzeum. Z biblioteki korzystać mogą wszyscy pracownicy i goście muzeum. Zainteresowane osoby z zewnątrz mogą korzystać ze zbiorów bibliotecznych przez jeden dzień po uprzedniej rejestracji, która jest obligatoryjna. Dalsze informacje znaleźć można w regulaminie biblioteki.