Muzeum nieustannie poszukuje zdjęć, dokumentów, nagrań filmowych, literatury i przedmiotów związanych z historią Peenemünde, szczególnie z czasów istnienia Zakładów Doświadczalnych Wehrmachtu. Bez zbiorów udostępnionych i podarowanych muzeum przez osoby prywatne i instytucje nie moglibyśmy zrealizować wielu naszych projektów. Z tego względu jesteśmy wdzięczni za wsparcie, dzięki któremu działalność muzeum jest znacznie bardziej różnorodna.

Dużą część zbiorów stanowią pamiątki i spuścizna po dawnych pracownikach Zakładów Doświadczalnych Peenemünde, a także pracownikach przymusowych, pracownikach Rzeszy i żołnierzach. Jako że muzeum wciąż uzupełnia swoje zbiory, mając na uwadze kolejne wystawy i przedsięwzięcia badawcze, każda oferta jest zawsze mile widziana.

Uzupełnienia wymagają przede wszystkim zasoby biblioteczne będące publikacjami dotyczącymi historii Peenemünde, a także niemieckiego przemysłu zbrojeniowego w latach 1919–1945.

Jeśli są Państwo w posiadaniu ciekawych materiałów lub wiedzą Państwo, gdzie można takowe zdobyć, prosimy o kontakt. Prosimy o nieprzesyłanie nam żadnych materiałów bez wcześniejszej konsultacji.