Końce paraboli

Ekspozycja stała w sterowni elektrowni Peenemünde ukazuje historię niemieckiej technologii rakietowej od jej utopijnych początków w latach 20., przez prace technologiczne w Peenemünde, aż do produkcji seryjnej rakiet w Mittelbau-Dora i zastosowania urządzeń przeciwko wielkim miastom zachodnioeuropejskim. Druga część wystawy zaprasza do śledzenia historii technologii opracowywanej w Peenemünde podczas „zimnej wojny” aż do roku 2000. Repliki dwóch najważniejszych broni Zakładów Doświadczalnych Peenemünde, pocisku manewrującego Fi103/„V1” oraz rakiety A4/„V2” można zobaczyć pośród innych wielkoformatowych eksponatów w części otwartej muzeum.

Elektrownia jako taka jest ostatnim budynkiem pozostającym całkowicie do dyspozycji Zakładów Doświadczalnych Peenemünde. Budynek koresponduje z przemysłowym charakterem prac towarzyszących przeprowadzanym niegdyś projektom zbrojeniowym. Cały budynek utrzymany jest w formie dającego się obejrzeć z każdej strony pomnika. Na interaktywnych stacjach muzealnych znaleźć można obrazowe informacje na temat budowy i funkcji elektrowni. W jej kotłowni znajduje się z kolei wystawa traktująca o historii elektrowni, jej budowie i użytkowaniu aż do roku 1990.

Oszklona winda prowadzi na taras widokowy, który znajduje się na dachu elektrowni. Z tego miejsca zwiedzający mają możliwość z wysokości 30 metrów obejrzeć skalę przestrzenną działających niegdyś zakładów zbrojeniowych i przekonać się o złożoności i monstrualności projektu Peenemünde. Muzeum jest w stanie oddać jedynie jego ogólny zarys.